poniedziałek, 13 czerwca 2016

Nie wyobrażam sobie nie szyć, nie tworzyć .... I can not imagine no longer sew ...

Cały czas szyję i cały czas wpadam na nowe pomysł, bardziej nowe i mniej nowe ale szyję. Nie wyobrażam sobie już nie szyć. Nie wyobrażam sobie nie tworzyć. Choć cały swój tabor maszyn, tkanin i dodatków przeniosłam ponad tysiąc kilometrów dalej. Każdy kto szyje się przeprowadza dopiero w chwili przeprowadzki przekona się ile tego jest ;)

I still neck and the whole time I run into a new idea, the more new and less new but neck. I can not imagine no longer sew. I can not imagine not create. Though his entire fleet of machines, fabrics and moved more than a thousand kilometers away. Anyone who sewed carried out only at the time of the move will find out how this is;)

Trochę nowości:
Some news:

Pozdrawiam
MM